Zadzwoń do nas: +48 602 624 447

Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 20:00

Warszawa, ul.Andersena 2/210

problemy-wychowawcze

Problemy wychowawcze

Jak wielu troskliwych rodziców stykasz się zapewne z sytuacjami, kiedy potrzebujesz porady dotyczącej wychowania własnego dziecka. Może chcesz pomóc swojemu małemu lub dorastającemu synowi/córce w jego trudnościach? Potrzebujesz spotkania z osobą, która wspólnie z Tobą poszuka najlepszego dla Ciebie i Twojego dziecka rozwiązania dla codziennych wyzwań.

Wspólnie z terapeutą spróbujecie zrozumieć zachowanie Twojego syna lub córki i rozpoznać jego bieżące potrzeby, a także zastanowić się, jak najlepiej budować Waszą relację – tak, aby pomogła Twojemu dziecku pokonywać trudności i przejść do następnego etapu rozwojowego.

Czym są problemy wychowawcze z dziećmi?

Według Andrzeja Lewickiego – jednego z twórców polskiej psychologii klinicznej, autora publikacji „Jak powstają trudności wychowawcze” – dziecko sprawiające problemy wychowawcze zachowuje się niezgodnie z przyjętymi normami życia społecznego, nie poddaje się zwykłym zabiegom wychowawczym.

Wśród przyczyn pojawiania się trudności wychowawczych specjaliści wymieniają takie, które tkwią w:

 • środowisku rodzinnym: Na problemy wychowawcze z dziećmi mogą mieć wpływ:

  • sytuacja materialna rodziny – do prawidłowego rozwoju dziecka potrzebne jest zaspokojenie jego podstawowych potrzeb życiowych. Trudne warunki materialne mogą tworzyć konflikty w rodzinie, co także negatywnie wpływa na zachowanie dziecka.
  • błędne metody wychowawcze – jednym z najczęściej popełnianych błędów w wychowaniu dziecka jest niekonsekwencja. Dziecko otrzymujące sprzeczne sygnały względem danego zachowania (np. raz dziecko zostanie ukarane za złe zachowanie, innym razem za to samo zachowanie nie zostanie zastosowana kara) nie wie, co jest właściwe, a co nie – to tworzy problemy wychowawcze w rodzinie.
  • problemy uzależnień (od alkoholu, narkotyków, ale także pracy czy hazardu) w rodzinie – uzależnienia mają szczególnie negatywny wpływ na rozwój dziecka, które nie czuje się pewnie i bezpiecznie we własnym domu, jest ignorowane przez rodzica uzależnionego, otrzymuje od niego fatalne wzorce zachowań.
  • niepoprawna organizacja – bez ustalenia zasad obowiązujących w domu dziecko nie nauczy się wywiązywania ze swoich obowiązków, czuje się na tyle swobodnie, że nie słucha próśb czy poleceń rodziców.

 • środowisku przedszkolnym/szkolnym: Problemy wychowawcze w rodzinie mogą być spowodowane także przez:

  • brak współpracy szkoły z rodzicami – nauczyciele to osoby po studiach przygotowujących do kształtowania prawidłowych postaw u najmłodszych. Mogą być nieocenioną pomocą dla rodziców, którzy tej specjalistycznej wiedzy nie posiadają.
  • zbytnie obciążenie – przeładowane programy edukacyjne to nie tylko obciążenie dla dzieci, ale i nauczycieli, którzy – by zrealizować plan – nie mają czasu na skupianie się na indywidualnych potrzebach, trudnościach dzieci.
  • złe wzorce zachowań wśród rówieśników – dotyczy to przede wszystkim starszych dzieci, które zaczynają przenosić autorytet z rodziców na kolegów i koleżanki w swoim wieku.

 • dziecku: Problemy wychowawcze z dziećmi mogą być niekiedy skutkiem:

  • czynników genetycznych
  • niższej sprawności umysłowej
  • chorób przewlekłych, które utrudniają dziecku codzienne funkcjonowanie.

Najczęstsze problemy wychowawcze z dziećmi

Do najczęściej przejawianych zachowań dzieci w różnym wieku, uznawanych za problemowe, są:

 • napady płaczu;
 • niewykonywanie poleceń rodziców i nauczycieli;
 • nadpobudliwość;
 • niechęć do nauki;
 • hałaśliwość;
 • agresja słowna i fizyczna;
 • uciekanie z domu i szkoły;
 • wandalizm (niszczenie mienia);
 • kłamanie;
 • kradzież;
 • pierwsze próby sięgania po używki (papierosy, alkohol, narkotyki).

Nasza oferta jest dla Ciebie, jeżeli:

 • masz trudności z odnalezieniem się w swojej rodzicielskiej roli;
 • chcesz budować silniejsze relacje ze swoim dzieckiem, czujesz, że oddalacie się od siebie i tracicie ze sobą kontakt;
 • czujesz się bezradny i przytłoczony zachowaniem swojego dziecka;
 • masz wątpliwości, która z wielu uzyskanych dotychczas rad i wskazówek będzie dla Was najlepsza;
 • Twoje dziecko musi poradzić sobie z trudnościami, a Ty chciałbyś, jak najlepiej je w tym wspierać;
 • Twoje dziecko miało kontakt z narkotykami, nadużywa alkoholu, ma depresję, zachowuje się w sposób niebezpieczny dla siebie, a Ty chcesz jak najlepiej mu pomóc;
 • martwisz się sposobem, w jaki odżywia się Twoje dziecko;
 • Twoje dziecko nie radzi sobie z przejściem do następnego etapu rozwojowego;
 • niepokoi Cię sposób, w jaki Twoje dziecko przeżywa i wyraża swoje emocje;
 • rozstajesz się z partnerem i nie wiesz, jak pomóc swojemu dziecku w trudnościach, jakie w związku z tym przeżywa;
 • Twoje dziecko ma kłopoty w szkole;
 • czujesz potrzebę porozmawiania o swoim rodzicielstwie i swoim dziecku – bez względu na jego wiek – w celu rozwiania swoich wątpliwości.

Konsultacja z psychologiem lub udział w warsztatach może być dobrym sposobem na uzyskanie pomocy.

Cel konsultacji wychowawczych

 • poszukanie odpowiedzi na pytanie, które z dotychczas podjętych działań wspierają rozwój dziecka, a które go utrudniają;
 • znalezienie równowagi pomiędzy potrzebami dziecka a innych członków rodziny;
 • wsparcie dotyczące konkretnych problemów, jakie przeżywa Wasza rodzina i wypracowanie sposobów na tworzenie praktycznych rozwiązań w trudnych sytuacjach.

Na pierwszą konsultację zapraszamy samych rodziców, bez dziecka.

W przypadku młodzieży możliwa jest praca w zespole, podczas, której rodzice i dziecko pracują każdy z innym specjalistą. W razie potrzeby organizowane są wspólne spotkania.

Zapraszamy – Ośrodek Polana to nie tylko miejsce, które pomoże Ci pokonać trudności wychowawcze z dziećmi, oferujemy pomoc także przy innych problemach: depresji, uzależnieniach od alkoholu, narkotyków, leków, seksu, hazardu. Czekamy na kontakt z Twojej strony.

Zgłoś się na konsultację

Zamknij