Zadzwoń do nas: +48 602 624 447

Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 20:00

Warszawa, ul.Andersena 2/210

dorosle-dzieci-alkoholikow-leczenie

Leczenie DDA/DDD

Jesteś Dorosłym Dzieckiem Alkoholika? Wychowałeś się w dysfunkcyjnej rodzinie? Szukasz pomocy? Zgłoś się na konsultację i dowiedz się, jak wygląda terapia DDA.

Jesteś Dorosłym Dzieckiem Alkoholika? Wychowałeś się w dysfunkcyjnej rodzinie? Szukasz pomocy? Zgłoś się na konsultację i dowiedz się, jak wygląda terapia.

Kim są DDA i DDD?

DDA to skrót od Dorosłych Dzieci Alkoholików, natomiast DDD oznacza Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych. Chociaż ostatnio kręgi psychoterapeutyczne są krytykowane za „szukanie w ludziach problemów”, wiele badań i analiz potwierdziło, że środowisko alkoholowe ma negatywny wpływ na rozwój dziecka i jego przyszłe życie. Szacuje się, że w Polsce jest kilka milionów osób, które wychowywały się w rodzinach z problemami alkoholowymi.

Terminy DDA i DDD nie są odkryciem ostatnich lat. Już w latach 70. ubiegłego wieku amerykańscy specjaliści zwrócili uwagę, że osoby pochodzące z rodzin, w których znajdowali się uzależnieni od alkoholu, zmagają się z charakterystycznymi problemami w swoim dorosłym życiu. W Polsce pojęcie stało się bardziej powszechne w latach 80. XX wieku.

Życie w rodzinie alkoholowej

Przetrwanie w rodzinie, w której problem stanowi alkohol, nie jest łatwe, zwłaszcza dla najmłodszych. Dzieci przyjmują pewne wzory zachowania, które są ich mechanizmem obronnym. Sharon Wegscheider-Cruse, autorka i edukatorka, która przyczyniła się do powstania National Association for Children of Alcoholics, jako pierwsza wyodrębniła cztery rodzaje ról przyjmowanych przez dzieci w rodzinach alkoholowych:

 • bohater rodzinny – rola przyjmowana najczęściej przez najstarsze dziecko, które odczuwa potrzebę bycia nadmiernie odpowiedzialnym; dąży do tego, by być najlepszym, zdobywać akceptację społeczeństwa i tym samym dowartościowywać całą rodzinę.
 • kozioł ofiarny – jest to tzw. „czarna owca”; miejsce „dobrego” dziecka jest już zajęte przez najstarsze rodzeństwo, więc młodsze stara się w inny sposób zwrócić na siebie uwagę, sprawia problemy wychowawcze;
 • zagubione dziecko (dziecko „we mgle”) – tworzy wokół siebie swoistą skorupę, która ma chronić je przed niebezpieczeństwami; ma problemy w prawidłowych relacjach społecznych, są nieśmiałe, odczuwają samotność, odosobnienie, ucieka w nierzeczywisty świat marzeń; samo stara się zaspakajać swoje potrzeby, by nie absorbować uwagi rodziny i otoczenia;
 • maskotka – rola przyjmowana zazwyczaj przez najmłodsze dziecko w rodzinie, które podświadomie odczuwa obowiązek rozładowywania napięcia w domu, jest „duszą towarzystwa”, zwracającą na siebie uwagę wszystkich domowników; jego wesołość to jednak tylko pozory – dziecko, mimo że nie rozumie sytuacji w rodzinie, bo najczęściej jest ona przed nim ukrywana, przeczuwa, że żyje w ciągłym zagrożeniu.

Objawy syndromu DDA/DDD

DDA/DDD najczęściej mierzą się z problemami z samooceną – brakuje im pewności siebie, sami podcinają sobie skrzydła, są niezadowoleni z siebie, nieprzerwanie dążą do perfekcjonizmu. Osoby z grupy DDA/DDD przejawiają także trudności w relacjach z innymi. Nie potrafią zaufać otaczającym ich ludziom, ciągle czują zagrożenie, napięcie. Nie mogą zaspokoić jednej z podstawowych potrzeb człowieka: poczucia bezpieczeństwa. Powyższe nie pozwala im na odnoszenie sukcesów życiowych czy budowanie udanych związków partnerskich i relacji międzyludzkich. Z tego względu powstaje wiele grup samopomocowych oraz ośrodków oferujących leczenie DDA.

Terapeuci Polany mają wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi pochodzącymi z rodzin alkoholowych. Terapia DDA uczy porządkować własne życie i patrzeć na świat inaczej, niż patrzyli w dzieciństwie.

Terapia DDA: cele

Nasi specjaliści starają się nauczyć uczestników programu:

 • jak się pogodzić z przeszłością i sprawić, by miała ona coraz mniejszy wpływ na obecne życie
 • jak akceptować siebie, wraz ze wszystkimi wadami i słabościami, jak dostrzec swoje zalety
 • jak zauważyć życzliwość innych ludzi i nie doszukiwać się w nich wyłącznie zła
 • jak ważne jest okazywanie uczuć
 • jak wierzyć w siebie, nie deprecjonować własnej wartości
 • jak dostrzegać własne potrzeby, rozróżniać to, co dobre i to, co złe; jak podejmować świadome decyzje
 • jak akceptować to, na co nie masz wpływu i nie próbować kontrolować wszystkiego wokół

Rodzaje terapii
Leczenie DDA w naszym ośrodku może przyjmować różne formy:

 • indywidualna
 • grupowa
 • konsultacje partnerskie

Spotkania z doświadczonym terapeutą pomagają zrozumieć, że system obrony, wypracowany przez osoby z rodzin dysfunkcyjnych w dzieciństwie, zawodzi w życiu dorosłym. Terapia uczy odpowiedzialności za własne życie, pomaga w zmianie podejścia do nawiązywania nowych kontaktów. Pokazuje, że nie zawsze trzeba być gotowym na najgorsze i że można, a czasem nawet trzeba, prosić o pomoc.

Zatem skontaktuj się z nami i rozpocznij leczenie DDA! Polana to nie tylko ośrodek pomagający osobom z rodzin alkoholowych – tutaj także otrzymają pomoc osoby, które zmagają się z uzależnieniami (od: alkoholu, leków, narkotyków, seksu czy hazardu) i zaburzeniami psychicznymi. Podczas wstępnej konsultacji, z pomocą terapeuty, pacjent wybiera rodzaj terapii najbardziej odpowiedni dla niego lub bliskiej mu osoby w potrzebie. Razem z terapeutą pacjent określa plan działania, dzięki któremu uwolni się od dręczącego go problemu i będzie mógł cieszyć się zdrowym życiem.

Zgłoś się na konsultację

Zamknij