Zadzwoń do nas: +48 602 624 447

Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 20:00

Warszawa, ul.Andersena 2/210

aktualnosci-grupa
22 kwiecień, 2015

Nowa Grupa Terapeutyczna dla osób z syndromem DDA/DDA

Ośrodek Polana uruchamia nową grupę terapeutyczną dla osób z syndromem DDA/DDD – Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych. Program terapii będzie obejmował 50 spotkań po około 2,5 godziny. Spotkania grupy odbywać się będą raz w tygodniu. Proces terapeutyczny potrwa ok. 1 roku.

Jak zakwalifikować się do Grupy Terapeutycznej?

Do terapii w grupie kwalifikuje psycholog i terapeuta uzależnień – Kinga Jasińska podczas indywidualnej konsultacji. Na konsultacje można umówić się telefonicznie.

Na czym polega praca w Grupie w Terapeutycznej?

W pierwszym okresie praca w grupie terapeutycznej będzie polegać na określaniu problemów i poszukiwaniu schematów przyczyniających się do ich powstawania. Eksploracja doświadczeń i przepracowanie traum będą prowadzić do wypracowania doświadczeń korekcyjnych i przybliżać uczestników terapii do tworzenia nowego obrazu siebie i nowej, lepszej wizji własnego życia.

Jakiego rodzaju problemami zajmujemy się w procesie terapii?

Najczęstszymi trudnościami, z jakimi borykają się osoby dorastające w rodzinach dysfunkcyjnych, są:

  • skłonność do nałogów: np. nadużywanie alkoholu, zajadanie stresu, ucieczka w pracę – pracoholizm;
  • niska samoocena – nieustanne poszukiwanie jej potwierdzania, brak wiary w siebie, zwątpienie lub stawianie sobie nierealnych wymagań;
  • nieumiejętność lub bardzo ograniczone umiejętności korzystania z pomocy innych, częsta potrzeba udowadniania sobie i innym własnej wartości, perfekcjonizm;
  • trudności w radzeniu sobie z emocjami, brak umiejętności nazywania i rozumienia uczuć.

I wiele innych , które składają się na syndrom DDA/DDD.

Jakie zmiany przynosi terapia?

W procesie terapeutycznym możliwa jest poprawa jakości życia.
Podstawowym celem terapii są poprawa funkcjonowania w relacjach z ważnymi osobami oraz zmiana stosunku do samego siebie.

Kiedy będą odbywać się spotkania grupy?

Grupa spotykać się będzie przez okres około 1 roku – tj. 50 spotkań po około 2,5 godziny każde. Spotkania zaplanowane się na poniedziałki w godzinach od 18:00 do 20:30.

Czym jest DDA?

Syndrom DDA(za Z. Sobolewska-Mellibruda), rozumiany jako zespół problemów i zaburzeń wynikających z destrukcyjnych schematów osobistych, powstałych w dzieciństwie w rodzinie alkoholowej, nie jest jednostką chorobową.

Analiza funkcjonowania wielu Dorosłych Dzieci Alkoholików wskazuje na istnienie specyficznych trudności wpływających na życie dorosłej osoby i przejawiających się w jej zachowaniu, a wynikających z traumatycznych doświadczeń i toksycznych relacji z dzieciństwa.

Ponieważ syndrom ten nie dotyczy tylko dzieci alkoholików, ale również osób wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych często nazywany jest syndromem DDA/DDD (DDD = Dorosłe Dzieci z Rodzin Alkoholowych i Dysfunkcyjnych).

Zgłoś się do grupy

Zamknij